FERSKFISK

Pakking av ferskfisk utgjør en stor del av produksjonen for oss. Det gjelder både pakking av torsk, sei, skrei, kveite, uer, hyse og flere andre arter av fisk.


Framgangsmåten her er at fisk sorteres ut til pakking, og fisken pakkes art for art i esker av isopor. Så dekkes fisken av is, og i noen tilfeller skal bare nakkene på fisken ha is. De ferdig pakkede pallene med fersk fisk sendes i trailere og vogntog.

Om vinteren kjøpes det store mengder fisk, der det meste av fisken som leveres til oss er skrei. Men det kommer også inn gode mengder med annen type fisk.

Det meste av bifangsten går til enten salting eller ferskpakking. Bifangst er fisk som;

  • Sei
  • Lange
  • Brosme
  • Uer
  • Hyse
  • Kveite
  • Rødspette
  • Lomre
  • Breiflabb
  • Steinbit

Mye av skreien som kommer inn hos oss pakkes også, men mesteparten går til tørrfisk-produksjon.

Denne fisken sendes til mange deler av verden. Det kan være fiskebutikker og andre fiskedisker i Norge, Frankrike, Spania, Portugal med flere. 

Pakking av fersk fisk er et kvalitetsarbeid, der kun den fineste fisken blir pakket.