INNVOLLER

Hvitfisknæringen er opptatt av bærekraft. I tørrfisknæringen er man "naturlig" god på dette, fordi fisken hentes rett utenfor stuedøra og henges rett på hjell. Men bærekraft innebærer også at alt skal tas vare på - også innvollene.


Tidligere var det vanlig at innvollene ble tømt på hav, men det er ikke tilfelle nå lengre. Hos oss går innvollene på transportbånd fra sløyelinja til en kvern. Her blir alt kvernet opp til en tykk grøt, som pumpes videre i en stor lagringstank. Denne tømmes av Røst Trandamperi og fraktes dit. Her blir de laget om til næringsrike omega-3-produkter som man til daglig får kjøpt i butikk. 

Alt kan og skal brukes!