SALTFISK

Saltfisk er en annen stor del av vår produksjon. Store deler av sei og lange som blir kjøpt går til salting, men også mye av torsken.


Det som skjer når fisken er ferdig sløyd og sortert, er at fisken går gjennom en flekkemaskin. Dette er en maskin som skjærer ut hele ryggbeinet på fisken, som gjør at den får den brede, flate fasongen. Deretter går fisken på transportband ut til saltestasjonene. Der legges fisken fint i karr, lagvis, med salt mellom lagene. Det er slutt på handsalting, så her er det maskiner som sprer salt over fisken.

Fisken står med salt i karr i en periode. Det kan være perioder på en til fire uker, der fisken kun ligger i saltlake. Det som skjer er at saltet trekker ut vanninnholdet i fisken. Når fisken har stått lagret en gitt periode, tappes saltlaken ut. Deretter står fisken lagret tørt med salt i noen uker til. Når fisken er delvis stiv og hard tas den ut av karrene og sorteres i både størrelse og kvalitet. Den stables på pall og nytt salt legges lagvis mellom fisken. Etter denne lange prosessen er den klar til eksport ut i den store verden.

Vår saltfisk sendes til Spania og Portugal, men det aller meste går til Canada og USA.