OM RØST SJØMAT

Historien

Røst Sjømat AS startet sin karriere med lakseoppdrett, da under navnet Røst Lakseslakteri. Her var det oppdrett av laks og slakting av laks som var hovedfokuset, med noe kjøp av hvitfisk under vintersesongen.

Fiskebruket var da lokalisert på en liten øy 150 meter fra selve Røstlandet, Prestholmen. Logistikk var vanskelig, og en avgjørelse om å legge bort laksen og kun fokusere på hvitfisk ble tatt. Et nytt kapittel skulle startes - Røst Sjømat AS.

En av de eldste bryggene på Røst, gamle «Isdal», ble kjøpt av brødrene Johansen. Bryggen var i noe dårlig stand, og måtte totalrenoveres. Det ble også bygget et større og mer moderne produksjonslokale i tillegg til det gamle fiskebruket.

Opp gjennom årene har vi stadig tatt steg mot mer og mer effektiv produksjon. Sløyemaskiner er i full sving hele vinteren, som nesten er obligatorisk å ha på et fiskemottak i dag. Det er også bygd et større kjølerom og moderne kontorlokaler. Ismaskin er også oppgradert. Det som har effektivisert oss mest, er transportbånd og bulker gjennom hele produksjonen. Når fisken blir kjøpt på kai går den rett i 3 store vannbulker på kaia, deretter fraktet inn via transportbånd til sløyemaskinene. Videre derfra går fisken i ny bulk med transportbånd, og blir veid i batch-vekt. Ut fra batch-vekten blir fisken sluppet på transportbånd som tar den gjennom hele produksjonslokalet og fordeles enten i bulker eller karr. Alt dette har gjort at fisken «flyter» gjennom lokalet, og mindre skader blir påført fisken. Vi har også minimalisert truck-kjøringen, og manuelle noteringer av vekter på fisk, lever og rogn er byttet ut med digitalisert og automatisert nedskrivning av alle tall.

På kaia er det også installert en vakuumpumpe som gjør at båter som frakter fisk i bulk, kan pumpe fisken direkte fra båt til bulk. Det har gjort at vi slipper press på fisken i båtenes containere, og fisken får ligge å flyte i vann.

I 2018 ble vi godkjent til å drive med levendelagring av torsk. Det vil si at snurrevad-båter fisker torsk, og tar vare på den levende torsken som de så setter ut i merder, som ligger noe hundre meter fra produksjonslokalene våre. Vintersesongene i dag er veldig korte, og levendelagring av fisk gjør at vi kan «spre» fersk torsk utover året.

I 2020 ble det også bygget en egen hall for å lagre all tørrfisken i, med automatiserte reoler i hele hallen. Dette gjør at vi kan lagre tørrfisken i egne lokaler, og produsere fersk fisk hele året.

Siden oppstarten har Røst Sjømat vært under utvikling av alt vi holder på med, og vi stopper nok ikke her. Vi vil alltid være en del av utviklingen som skjer i hvitfisknæringen.

Røst Sjømat er i dag eid av brødrene Tore og Geir Børre Johansen sammen med sin mor, Irene Johansen.